Parfym

Lukten är inte det mest välutvecklade sinnet hos människan, men dofter (och odörer) har en särskild inverkan på våra hjärnor. Därför är det inte förvånande att bruket av parfym är mycket gammalt, även om modet naturligtvis har haft inverkan på vilken doft som ansetts vara mest angenäm vid en viss period.

Tapputi, som levde i Mesopotamien ungefär 2000 år före vår tideräknings början, anses vara den första parfymtillverkaren och kemisten. Hon destillerade olika väldoftande växter, ibland flera gånger efter varandra, för att skapa parfymer. Man har dock nyligen funnit rester av parfymtillverkning som tros vara ännu äldre på Cypern. Grekerna och romarna utvecklade också parfymkonsten ytterligare.

Under medeltiden spred sig hantverket att tillverka parfymer inom Europa. I klostren tillverkades olika parfymer redan på 1200-talet, och några sekel senare hade många monarker personliga parfymörer anställda vid sina hov. Så var fallet i de italienska stadsstaterna under renässansen, och när italienskan Katarina av Medici blev drottning av Frankrike tog hon med sig sin italienske parfymmakare till det franska hovet. Detta ledde till att Frankrike blev den ledande parfymnationen i världen. En konsekvens av detta var att odlandet av blommor som bl.a. rosor, för användning inom parfymindustrin, expanderade kraftigt. Idag är Grasse i sydöstra Frankrike världens parfymhuvudstad.

Vad alla inte vet

Det som i dagligt tal kallas ”parfym” är i själva verket flera olika produkter, som innehåller olika stark koncentration av aromatiska ämnen. Ju högre koncentration, desto dyrare är produkten, och desto längre varar doften. Parfym är produkten med den högsta koncentrationen, vanligen ungefär 20 % aromatiska ämnen, och ska inte förväxlas med eau de parfum, som vanligen har en något lägre koncentration.

Idag är det närmast en självklarhet att ett modehus eller en kändis sätter sitt namn på minst en parfym. De flesta av dessa parfymer tillverkas dock av några få, stora tillverkare, som sedan sätter olika namn på flaskorna. De tillverkare som har högst status, och oftast är dyrast, är dock de som enbart tillverkar parfymer. Dit hör italienska Acqua di Parma, svenska Byredo och brittiska Penhaligon’s.